Kamer: lagere btw op water; Per gezin 6,51 gulden minder op jaarlijkse rekening

DEN HAAG, 25 NOV. De Tweede-Kamerfracties van PvdA, VVD en D66 willen dat het kabinet zijn voorstel herziet om de btw op drinkwater te verhogen van 6 naar 17,5 procent. De coalitiepartijen stellen voor om gezinnen het lage btw-tarief te laten betalen over de eerste zestig gulden van de jaarlijkse waterrekening. Dit scheelt gezinnen per jaar 6,51 gulden.

Het voorstel wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken tijdens overleg met staatssecretaris Vermeend (Financien) over de belastingplannen voor volgend jaar. Het plan is een initiatief van het Tweede-Kamerlid Bos (PvdA), die daarin wordt gesteund door De Vries (VVD) en Giskes (D66).

Met het voorstel komen de Kamerleden enigszins tegemoet aan gemeenten die te hoop lopen tegen de btw-verhoging. Zij vinden dat het hoge tarief niet voor een primaire levensbehoefte als water mag gelden. “Het is onvoorstelbaar dat artikelen als mineraalwater en vruchtensappen wel onder het lage btw-tarief vallen', stellen bijvoorbeeld burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Volgens het Kamerlid Reitsma van de oppositiefractie CDA is het voortaan goedkoper de auto met Spa Blauw te wassen dan met leidingwater. Hij sloot zich bij de gemeenten aan en diende een amendement in om van de hele btw-verhoging af te zien. Vermeend loopt bij aanvaarding van het amendement een opbrengst mis van 255 miljoen gulden.

Vermeend wil met de btw-verhoging het watergebruik terugdringen, maar volgens de koepel van de waterleidingbedrijven, Vewin leiden prijsverhogingen niet tot vermindering van het waterverbruik. “Bijna niemand weet wat een kuub water kost', stelt een woordvoerder. Een gemiddeld gezin verbruikt 125 kubieke meter water a drie gulden. Als over de hele waterrekening het hoge tarief zou worden berekend, kost dit een gemiddeld huishouden zo'n 45 gulden extra. Als zestig gulden van het hoge tarief wordt vrijgesteld is de verhoging zo'n 36 gulden.

Het Kamerlid Bos meent dat zijn voorstel Vermeend zo'n 40 miljoen gulden kost. Dit bedrag komt overeen met het bedrag waarmee de opbrengsten volgend jaar zullen stijgen als gevolg van een btw-verhoging op tweedehands en ingevoerde auto`s.

Vermeend staat welwillend tegenover het plan van de coalitiefracties.

Bos zegt de grens voor het lage en hoge btw-tarief op zestig gulden te hebben gelegd, omdat dit is wat een gezin per jaar naar schatting betaalt aan water als eerste levensbehoefte. “Zeg maar het water voor drinken en koken.'

Uit cijfers van de Vewin blijkt dat gezinnen ruim tien procent van het drinkwater voor drinken en koken gebruiken. Douche en toilet zijn goed voor bijna zestig procent van het Nederlandse waterverbruik. Ook de Vewin is fel gekant tegen een btw-verhoging. “Dat heeft geen enkel Europees land', stelt een woordvoerder.