Hogere straf gevraagd voor geweldpleging; Initiatiefwetsvoorstel PvdA

DEN HAAG, 25 NOV. De strafmaat voor geweldsdelicten tegen personen die voor een ander in de bres springen, moet met eenderde worden verhoogd. Daarvoor moet het Wetboek van Strafrecht (WvS) worden aangepast.

Dat stellen de Tweede-Kamerleden Kalsbeek en Van Heemst (PvdA) voor in een gisteren door hen ingediend initiatiefwetsvoorstel. Op zware mishandeling met de dood tot gevolg staat nu maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. Dat zou twintig jaar moeten worden, aldus Kalsbeek.

De beide PvdA'ers pleitten vorig jaar bij de behandeling van politiebegroting al voor een aanscherping van de strafmaat bij zogenoemd zinloos geweld. De discussie over zinloos geweld was toen op een hoogtepunt na de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker in Leeuwarden. Tjoelker sprak een groep jongens aan op hun gedrag toen zij een fiets in elkaar aan het trappen waren.

Volgens Van Heemst moet de wetgever duidelijk de kant kiezen van degene die de moed heeft tussenbeide te komen. “Corrigerend gedrag moet beloond worden', aldus de PvdA'er. Zijn fractiegenote E. Kalsbeek meent dat de wet ook “een tegengeluid is tegen mensen die zeggen `ik bemoei me nergens meer mee je ziet wat er kan gebeuren'.'

In een debat over geweld op straat waarbij behalve minister Korthals (Justitie) ook de ministers Van Boxtel (Grote Steden) en Peper (Binnenlandse Zaken) aanwezig waren, bleek zowel Korthals als een grote meerderheid in de Kamer “sympathiek' tegenover het PvdA-wetsvoorstel te staan. “Al moeten we wel bezien in hoeverre het geconcretiseerd kan worden. En daders laten zich niet altijd afschrikken door een hogere strafmaat', aldus Korthals.

Ook het kabinetsvoorstel om groepsgeweld aan te pakken, kan op een Kamerbrede steun rekenen, zo bleek gisteren. Dittrich (D66) vroeg zich wel af hoe aangetoond kan worden dat degenen die zich in de groep bevinden daadwerkelijk medeschuldig zijn.

De Kamer drong er gisteren bij de ministers op aan snel te komen met een regeling voor flexibele openingstijden voor de horeca.

Als te veel mensen ineens de cafes verlaten, levert dat onveilige situaties op, meenden onder meer PvdA, D66 en VVD. Volgens Peper hebben burgemeesters op dit terrein al veel middelen in handen.