Herfkens volgt Scholten `kritisch'

DEN HAAG, 25 NOV. Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) blijft bereid steun te geven aan hulporganisaties voor Afrika van het Eerste-Kamerlid J.N. Scholten (PvdA). In de toekomst zal zij echter subsidieaanvragen van haar partijgenoot “kritischer' en “terughoudender' tegemoet treden.

Dit heeft de minister gisteren meegedeeld op vragen uit de Tweede Kamer. Het gaat om de stichtingen AWEPA (parlementariers voor Afrika) en AEI (Afrika-Europa Instituut). Het financiele beheer van de twee organisaties is zowel door de Europese Commissie (vorig jaar) als door evaluatie-onderzoekers van de Noordse landen en Ierland (vorige maand) bekritiseerd.

Scholten verwerpt de kritiek en wijst erop dat de Europese Commissie weer bereid is aanvragen voor subsidie in overweging te nemen, nadat de interne financiele controle volgens hem het afgelopen jaar is verbeterd.

Het departement van Herfkens heeft de laatste jaren 1,6 miljoen gulden subsidie aan AWEPA/AEI verstrekt. Een aanvraag van 350.000 gulden is in behandeling. Volgens de minister is AWEPA ook bij de financiele afhandeling van deze subsidies “tamelijk slordig' geweest, waarover “keer op keer' gesprekken zijn gevoerd. Uiteindelijk is echter altijd een goedkeurende accountantsverklaring op tafel gekomen aldus de minister.

Herfkens benadrukte in de Kamer dat “behoorlijk financieel beheer' van groot belang is bij de beoordeling van nieuwe subsidieverzoeken. “Ik zal bij AWEPA uitkijken of de beheerskant in orde is. Ik ben gewaarschuwd en een gewaarschuwde vrouw telt voor drie', aldus de minister. Ze zal voortaan toetsen of door AWEPA/AEI toegezegde “verbeteringen in de interne structuur en werkwijze' zijn nagekomen. Nederland is met 1,6 miljoen gulden een kleine subsidient van de hulporganisaties voor Afrika van Scholten. Sinds 1985 hebben de beide stichtingen AWEPA en AEI in totaal een kleine 30 miljoen gulden aan overheidsgeld ontvangen. Dit bedrag was vrijwel volledig afkomstig van subsidies door de Noordse landen, Ierland en bijdragen van de Europese Commissie.