Borst fel tegen het roken in openbare gebouwen; Hardere aanpak roken in openbare gebouwen

DEN HAAG, 25 NOV. Minister Borst (Volksgezondheid) houdt vast aan een verscherpte aanpak van het roken in openbare gebouwen. Daarbij lopen beheerders kans op een bestuurlijke boete als er wordt gerookt buiten de lokalen waarin roken wel is toegestaan. Deze boete kan maximaal tienduizend gulden bedragen.

De minister zei dit gisteren tijdens een ontmoeting met het Astma Fonds. Voor 160.000 carapatienten zou het inademen van een sliertje rook al genoeg zijn om hevige klachten te krijgen, zoals benauwdheid en hoesten. Borst beloofde de Astma Stichting scherper te gaan toezien op het naleven van rookverboden.

Borst, die deze aanpak al in 1996 aankondigde in de `tabaksnota', zal daartoe begin 1999 bij de Tweede Kamer een wijziging van de Tabakswet voorstellen. De Raad van State heeft al advies uitgebracht over het wijzigingsvoorstel. De Kamer stemde bij de bespreking van de tabaksnota in met een rookverbod in openbare gebouwen. Borst wil ook het roken op de werkplek in het bedrijfsleven aan banden leggen. Zij kondigde eerder aan hiervoor de Arbo-wet aan te scherpen.

De wetswijziging is ook nodig om de tabaksreclame te kunnen verbieden. Daarover werd Borst het eind vorig jaar eens met haar collega's in de Europese Unie.