Ajax kan Champions League niet missen

AMSTERDAM, 25 NOV. Ajax sluit niet uit dat de voetbalclub ook in zijn tweede jaar als beursfonds verlies zal lijden. Door het missen van de Champions League boekte Ajax in het afgelopen boekjaar (tot 1 juli 1998) een verlies van ruim 5 miljoen gulden.

Dit heeft het jonge beursfonds gisteren bekendgemaakt. “Wij zijn bijzonder afhankelijk van onze resultaten in de Champions League. Verder is ook de hoogte van de vergoedingssommen voor vertrekkende spelers van zeer groot belang. Beide factoren zijn nog bijzonder ongewis', aldus directeur Maarten Oldenhof van Ajax. “Ik verwacht wel een hoger resultaat, maar zwarte cijfers kan ik niet garanderen.' Vorig jaar boekte Ajax een omzetdaling van 90,7 miljoen in 1997 tot 85,6 miljoen gulden in het afgelopen jaar. De verslechtering van het nettoresultaat was nog veel drastischer, van bijna 13 miljoen gulden positief tot een verlies van 5,4 miljoen.

Het aandeel Ajax reageerde vanochtend niet op de (verwachte) verliescijfers. De koers bleef stabiel op 22,90 gulden. Bij de introductie in mei kostte het aandeel 25 gulden. Van groter belang voor de aandeelhouder lijkt de wedstrijd, vanavond, tegen Croatia Zagreb te zijn die beslissend kan zijn voor verdere deelname aan de Champions Leaque. “Het spelen van veel Europese wedstrijden is van levensbelang voor topclubs als Ajax', aldus Oldenhof. In het seizoen 1996/1997 incasseerde Ajax nog voor 15,6 miljoen gulden aan premies uit de Champions League.

Ook de hogere salarissen gaven het resultaat van Ajax een flinke deuk. De spelers incasseerden ruim 46 miljoen gulden, tegen 34 miljoen een jaar eerder. De verhoging is niet alleen een gevolg van hogere salarissen per speler, maar ook van de uitbreiding van de selectie van 18 tot 25 spelers. “Verder hebben wij vorig seizoen verschrikkelijk veel punten gehaald, waardoor de premies veel hoger zijn uitgevallen' aldus directeur Oldenhof, die 1 januari vertrekt. President-commissaris Michael van Praag verklaarde gisteren binnen twee tot drie maanden een opvolger te kunnen presenteren.

De lagere omzet bij Ajax komt volledig voor rekening van de lagere voetbalomzet. De inkomsten uit de nationale voetbalcompetitie, de beker en de Europese wedstrijden daalden met ruim 17 miljoen gulden tot 50 miljoen.

Buiten het voetbalveld deed Ajax het vorig jaar heel wat beter. De club zag de inkomsten uit sponsoring met ruim 8 miljoen gulden stijgen tot 22 miljoen. Vooral een nieuw contract met hoofdsponsor ABN Amro en de televisiezender Canal+ zorgden voor een flinke groei. Verder stegen de televisierechten (6,4 miljoen) en de merchandising. De verkoop van artikelen met het officiele Ajax-logo steeg met 3 miljoen tot 6,4 miljoen gulden.

De veelbesproken slechte grasmat heeft geen directe gevolgen voor het Ajax-resultaat. “Wij huren de Arena inclusief de mat', aldus Oldenhof. Wel is Ajax voor 13 procent aandeelhouder van het veelgeplaagde stadion.