Aidsepidemie treft zuiden Afrika hard; VN-rapport: dit jaar 6 miljoen besmet

JOHANNESBURG, 25 NOV. In 1998 zijn bijna zes miljoen mensen besmet met het hiv-virus, van wie vier miljoen in Afrika. Dat blijkt uit een gisteren uitgebracht rapport van UNAids, het onderzoeksprogramma van de VN.

In Afrika bezuiden de Sahara richt de dodelijke ziekte een grote demografische verwoesting aan. UNAids geeft in het rapport een overzicht van de verspreiding van aids over de hele wereld. Mondiaal zullen er aan het eind van dit jaar 5,8 miljoen nieuwe seropositieven bij zijn gekomen waarvan 4 miljoen in Afrika. 2,5 miljoen Afrikanen, ofwel 8 procent van de bevolking, is besmet. Op de tweede plaats komen India, China en de landen van Zuidoost-Azie, waar 6,7 miljoen mensen leven met hiv, dat is 0,69 procent van de bevolking. In Latijns en Noord-Amerika is 0,5 procent besmet. Het cijfer voor Europa is het laagst: 0,25 procent.

De gezamenlijke bevolking in de 21 meest getroffen Afrikaanse landen had zonder aids in totaal 16 miljoen mensen meer geteld.

Zuid-Afrika wordt onverwachts hard getroffen door de aids-epidemie. Het land telt nu 40 miljoen inwoners. Dat waren er 1 miljoen meer geweest als aids niet had bestaan. In Zuid-Afrika is nu 8 procent van de bevolking besmet met het hiv-virus, in het noordelijke buurland Botswana loopt dat op tot 25 procent. De daling van de levensverwachting verloopt exponentieel omgekeerd evenredig aan de stijging van het aantal gevallen van hiv/aids. Aan het begin van de jaren negentig mochten Zuid-Afrikanen bij hun geboorte nog rekenen op een levensduur van 65 jaar, inmiddels is hun levensverwachting al gedaald tot 56 en over twaalf jaar zou, als er geen afdoende medicijn komt tegen aids, een Zuid-Afrikaan gemiddeld nog maar 47 jaar kunnen worden.

Nog lager zijn de levensverwachtingen voor Malawi, Swaziland en Botswana. In 2010 zullen inwoners van deze landen respectievelijk nog maar 34, 37 en 38 jaar oud worden. In het economisch goed ontwikkelde Botswana was de levensverwachting zonder aids 66 jaar geweest.

Bijna 14 miljoen mensen zijn sinds het ontdekken van de ziekte, twintig jaar geleden, aan de ziekte bezweken, meer dan de pest in het midden van de veertiende eeuw, die naar schatting 11 tot 13 miljoen levens eiste, terwijl het aantal van 21 miljoen doden als gevolg van de Spaanse griep in 1918 binnen enkele jaren zal worden overtroffen. UNAids concludeert dat de werkelijke `slachting' als gevolg van aids nog moet beginnen. Wereldwijd zijn op dit moment 33,4 miljoen mensen geinfecteerd met het dodelijke hiv.

Vooral jongeren zijn besmet

vervolg van pagina 1

Het meest zorgwekkend is volgens de VN-organisatie dat de ziekte vooral jongeren treft, de meeste besmetten zijn tussen 10 en 24 jaar oud. Gemiddeld elke 12 seconden wordt ergens ter wereld iemand in deze leeftijdsgroep besmet. Afrika, en met name het deel ten zuiden van de Sahara, is tot nu toe het ergst getroffen.

Regionaal gezien maakt de directeur van UNAids, Peter Piot, zich echter het meest ongerust over China en India, die met respectievelijk 1,2 miljard en 950 miljoen inwoners eenderde van de wereldbevolking herbergen.

Piot zei gisteren in een reactie op het rapport te vrezen voor een epidemie `Afrikaanse stijl' op het platteland van India en China. “Gelet op de omvang van de bevolking is een 1 procent stijging van het aantal besmetten in India of China in absolute termen veel meer dan 20 procent in Afrika' aldus Piot.

In Zuid-Afrika zijn de afgelopen jaren tal van aids-awareness programma's opgezet, maar tot nu toe met weinig succes.

Vice-president Thabo Mbeki sprak het volk onlangs vermanend toe in een `publiek adres'. Mbeki maande jongeren zo lang mogelijk te wachten met hun eerste seksuele gemeenschap en drong er op aan dat als men `het niet kon laten' beslist een condoom te gebruiken.

Zwangere vrouwen vormen een andere sterk besmette categorie. In geen enkel land in zuidelijk Afrika, inclusief Zuid-Afrika is het besmettingspercentage onder zwangere vrouwen lager dan 20 procent.

    • Lolke van der Heide