Windenergie

In het interessante artikel van F. van Straaten over windenergie (NRC Handelsblad, 13 november) werden aanduidingen voor vermogens en energieen door elkaar gebruikt.

De vermelding `zus of zoveel megawatten die er geleverd gaan worden' is onjuist: megawatten zijn een maat voor een vermogen en hebben niets te maken met eventueel geproduceerde energieen, die altijd uitgedrukt dienen te worden in kilowatturen of megawatturen. Een windmolen produceert gemiddeld gedurende een jaar energie met maar een kwart van zijn maximale ofwel geinstalleerde vermogen.

Een ruim aantal dagen per jaar wordt namelijk niets geproduceerd omdat het te weinig of te hard waait. De machine van 2 megawatt vermogen zal dus gemiddeld maar met 500 kilowatt van haar vermogen energie kunnen produceren. Dat is een duizendste deel van wat een enkele middelgrote stoomturbine van 500 megawatt vermogen aan energie kan produceren. Dus er zijn dan ook duizend van zulke grote windmolens nodig om hetzelfde te presteren als die ene turbine.

    • Ir.J.A. Halkema