VVD stelt extra eisen aan uitzending Kosovo

DEN HAAG, 24 NOV. De VVD-fractie in de Tweede Kamer verwacht dat de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) binnenkort voldoende extra toezeggingen kunnen doen voor de veiligheid van 30 tot 50 Nederlandse OVSE-waarnemers in Kosovo. Mits de geestverwante ministers dat binnenkort in een al afgesproken vertrouwelijk overleg met de Kamer doen, zal de VVD-fractie over twee weken alsnog akkoord gaan met uitzending van de waarnemers.

Dit heeft VVD-fractiewoordvoerder Blaauw vanmorgen duideljk gemaakt. Blaauw wil de toezegging dat in het OVSE-waarnemershoofdkwartier in Pristina ook enkele Navo-militairen worden geplaatst. Die moeten een goede communicatie garanderen met de Navo-evacuatiemacht in Macedonie, die de waarnemers in geval van nood moet ontzetten. De VVD-fractie wil ook een toezegging dat de VS hun inlichtingenmateriaal over de toestand in Kosovo meer met hun Navo-partners delen. Aangenomen wordt dat Van Aartsen zulke wensen vandaag ook zou bespreken in zijn gesprek in Washington met zijn Amerikaanse collega, mevrouw Albright.

De VVD-fractie had graag gezien dat een Kosovo-motie van het CDA en de kleine christelijke partijen vandaag in de Tweede Kamer niet in stemming zou komen maar zou worden aangehouden. Die motie, waarvoor de VVD vorige week steun beloofde, noemt de veiligheid van de waarnemers onvoldoende gewaarborgd en wijst een besluit tot hun uitzending “nu' af.