Vrijdag de 13de

In de krant van 12 november stond een bijdrage over vrijdag de dertiende. Het is niet juist dat gemiddeld 12/7 maal per jaar een vrijdag de dertiende voorkomt. In 1979 bewezen we bij het vak Getaltheorie door prof. F. Oort, dat het vaker voorkomt dat de dertiende op een vrijdag valt dan op een andere vast gekozen weekdag. De opdracht wekte destijds vooral verbazing en ongeloof, maar het bleek wel te kloppen.

    • Drs. M. V.D. Krol