Van Walsum

Rijswijk Het artikel in NRC Handelsblad van 9 november over onze ambassadeur in Bonn, heeft mij aangesproken. Ik ben het met hem eens dat ons eeuwige gemoraliseer over Duitsers meer dan een halve eeuw na de oorlog hypocriet is.

Nederlanders zelf hebben in de oorlog vaak slecht gehandeld. Niet alleen het spoorwegpersoneel heeft destijds meegeholpen aan de deportatie van 100.000 joden, ook vele politiemensen, vele ambtenaren en een deel van ons bedrijfsleven hebben aan allerlei maatregelen meegewerkt, al waren er zeker ook vormen van sabotage. In het algemeen was gedurende de bezettingstijd de houding van de Nederlandse overheid te meegaand.

Het vreemde is dat na de oorlog in de politieke en ambtelijke wereld beter en nauwer met de Duitsers kon worden samengewerkt dan met andere landen. Wij maken ons werkelijk met onze anti-Duitse gezindheid in de hele wereld belachelijk en zouden nu eens moeten ophouden met deze `aanstellerij'.

    • A. Fetter