Van Miert: wereld-kartelorgaan

ROERMOND, 24 NOV. Eurocommissaris Karel van Miert (Mededingingsbeleid) en zijn ambtenaren hebben de laatste jaren zoveel verdachte concurrentiegevallen moeten onderzoeken dat zij nu denken aan het afstoten van taken. Op mondiaal niveau wil hij een autoriteit die wereldconcurrentie onderzoekt, bij voorkeur vallend onder de WTO de Wereldhandelsorganisatie.

Deze boodschap had de Europese commissaris in Roermond op een vergadering van de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). Nu al laat de EU onderzoeken inzake concurrentie over aan landelijk opererende mededingingsautoriteiten. Van Miert prees het werk van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa), waar hij onlangs de fusie tussen De Boer Unigro en de Vendex Food Group nog naartoe had terugverwezen.

Een goede taakverdeling is absoluut noodzakelijk om het werk in de toekomst nog aan te kunnen, aldus Van Miert.

Naast een betere taakverdeling op nationaal, Europees en wereldniveau kondigde Van Miert ook aan dat hij in de nabije toekomst de nu nog verplichte aanmelding van verticale afspraken (tussen bijvoorbeeld fabrikant en dealer) zal afschaffen. Uitgezonderd van deze nieuwe regel zijn bedrijven die een zeer dominante marktpositie hebben (een marktaandeel van bijvoorbeeld 20 of 30 procent).

De Limburgse werkgevers spuwden hun gal over het kabinetsbeleid inzake regionale infrastructuurprojecten. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport besloot het kabinet onlangs de meeste Limburgse projecten uit te stellen dan wel niet door te laten gaan.

Werkgeversvoorzitter J. Pennings pleitte voor een globale afspiegeling van voorgenomen infrastructuur-investeringen met het Bruto Nationaal Product dat in een regio wordt gegenereerd. (ANP)