Universiteit van Wageningen naar `compacte' vorm

ROTTERDAM 24 NOV. Onderwijs en onderzoek aan de Landbouw Universiteit Wageningen wordt onderworpen aan nieuwe bezuinigingen.

De Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) moet 22 miljoen bezuinigen in de komende kabinetsperiode. “Toen we dat hoorde zeiden we tegen elkaar. We moeten met een ingrijpend plan komen, anders gaan we failliet' zegt C. Karssen, rector magnificus van de universiteit. Er werd een commissie ingesteld die binnen zes weken een acceptabel ondernemingsplan op tafel moest leggen.

Volgens dit plan, `Krachtig op Koers' geheten, verdwijnen driehonderd van de achttienhonderd arbeidsplaatsen. De achttien studierichtingen worden samengevoegd tot twaalf. En bijna een kwart van de negentig leerstoelen wordt geschrapt.

Het belangrijkste argument van minister Apotheker van Landbouw - de LUW wordt als enige universiteit door het ministerie van Landbouw gefinancieerd - om de bezuinigingen op te leggen, was het almaar dalende studentental, van 5.200 in 1993 naar 3.800 vier jaar later. Karssen noemt dat argument van Apotheker maar een deel van de werkelijkheid. Hij erkent dat de belangstelling voor de klassieke landbouw onder jongeren afneemt. “Maar de interesse in de verwerking van de landbouwproducten, voor levensmiddelentechnologie, voeding en gezondheid neemt juist toe. De instroom blijft dan ook al jaren stabiel op zo'n 900 eerstejaars. Maar daar baseert de minister zich helaas niet op.' Volgens Karssen is de afname van het aantal studenten vooral te wijten aan de efficiency-maatregelingen van de toenmalige minister van Onderwijs Ritzen, waardoor studenten sneller afstuderen. “Bovendien komen er bijna geen HBO-studenten meer die in een paar jaar een universitaire graad willen halen, omdat de extra studiefinaciering voor hen in 1996 is afgeschaft.'

Als antwoord op de aangekondigde bezuinigingen besloot de universiteit het onderwijsaanbod `compacter, overzichtelijker en efficienter' te maken, zo staat in het plan Krachtig op Koers.

Dit moet gebeuren door een aantal opleidingen te integreren in het bestaande aanbod. Karssen benadrukt dat die opleidingen wel blijven bestaan, zij het onder een andere naam. Het aantal afstudeermogelijkheden neemt echter af van 60 tot 45. In het verlengde daarvan ligt de reductie van het aantal leerstoelen. Vooral de leerstoelen die net “op het randje van de kernactiviteiten van de LUW' lagen, worden weggesaneerd, zoals moleculaire fysica en huishoudtechnologie. Karssen: “We hopen die mensen in de komende vier jaar in de organisatie te kunnen opvangen. Maar helemaal zeker dat er geen gedwongen onslagen zullen vallen, kan je nooit zijn.'

Dergelijke ingrepen lagen toch al in het verschiet; de universiteit zou moeten samengaan met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). “We zaten al midden in het fusieproces, maar de huidige bezuinigingen hebben het tempo wel verhoogd. Door die samenwerking hopen we onze markpositie nationaal en internationaal te versterken', zegt Karssen.