Programma Havo en VWO wordt lichter; Brief Adelmund aan Kamer

DEN HAAG, 24 NOV. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) heeft het nieuwe lesprogramma voor Havo en VWO verlicht. Wiskunde-onderdelen worden geschrapt en de verplichting om bij alle natuurwetenschappelijke vakken practicum te doen, komt te vervallen.

Bij geschiedenis kunnen scholen ervoor kiezen een overzicht van een bepaalde periode te behandelen in plaats van losse thema's.

Dat schrijft staatssecretaris Adelmund aan de Tweede Kamer. De aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus, het begin van dit schooljaar.

De staatssecretaris kondigde twee weken geleden aan dat ze de examenprogramma's voor Havo en VWO wilde aanpassen wegens `overladenheid'. Dat bleek uit een peiling onder 123 middelbare scholen die zijn begonnen met het nieuwe lesprogramma. De overgebleven 364 scholen voeren de nieuwe examens volgend jaar in.

Met de vereenvoudiging hoopt de bewindsvrouw de taken van scholieren en ook die van leraren te verlichten. Volgens Adelmund wordt het niveau van Havo en VWO niet lager. Ook de ambitie van de vernieuwingen - leerlingen moeten meer zelfstandig leren zonder dat leraren hun de lesstof voorkauwen - blijft recht overeind, schrijft ze. En de nieuwe lesboeken blijven volgens haar bruikbaar.

Doel van de vernieuwing is dat scholieren beter voorbereid beginnen aan een studie op hogeschool of universiteit. Nu maakt een op de drie studenten de studie niet af. De vereniging van universiteiten VSNU en de HBO-Raad konden vanmorgen nog niet inhoudelijk reageren op de aanpassing. “Op zich is het goed dat Adelmund rust terugbrengt op de scholen', zegt I. Bakker namens de hogescholen. “We willen eerst de brief zien', aldus J. Veldhuis namens de universiteiten. “Maar vooral bij de aanpassing van wiskunde, zet ik vraagtekens. We hebben met zijn allen dit hogere kennisniveau gewild. Dat moeten we niet aantasten.'

Met de beslissing van Adelmund om het leesdossier in het literatuuronderwijs enhet profielwerkstuk te handhaven, krijgen de taaldocenten op middelbare scholen hun zin.

Bij vakken waar scholieren op dezelfde of bijna dezelfde onderdelen een toets moeten afleggen, is een keuzemogelijkheid ingevoerd.

De fracties van VVD PvdA en D66 in de Tweede Kamer reageren instemmend op het voorstel. Maandag vergadert de Tweede Kamer over de nieuwe lesprogramma's op Havo en VWO.