OVSE hekelt Berisha om felle polarisatie in Albanie

TIRANA, 24 NOV. De internationale gemeenschap heeft gisteren - voor het eerst - in het openbaar scherpe kritiek geleverd op “de desinformatie' en het “extreem polariserende' optreden van de Albanese oppositie, die wordt geleid door ex-president Sali Berisha.

De kritiek werd geuit naar aanleiding van het referendum over de nieuwe Albanese grondwet, afgelopen zondag. Op het verloop van de volksstemming werd toezicht gehouden door waarnemers van onder andere de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Gisteren meldden die waarnemers in een gemeenschappelijke verklaring dat het referendum “correct' is verlopen.

Bij de stemming kwam 55 procent van het electoraat naar de stembus. Meer dan de helft van hen stemde in met de nieuwe grondwet, al wordt er pas morgen een officiele uitslag verwacht. Eerste peilingen spraken zondag van een instemming door negentig procent van de opgekomen kiezers.

Het grondwetsreferendum werd geboycot door de oppositionele Democratische Partij van Sali Berisha, die vorig jaar bij verkiezingen uit de macht werd verdreven. Zondag al vocht hij de officiele opkomstpercentages aan. Volgens hem was niet 55, maar slechts 31 tot 35 procent van de kiezers opgekomen. Gisteren sprak hij van 38 procent.

Gisteren ook organiseerde Berisha een protestbetoging tegen de regering, het referendum en de grondwet. Hij zei daarbij tot rond duizend aanhangers dat “de politieke mafia aan de macht op monsterlijke wijze het referendum manipuleert' en riep “Albanese vrijheidsstrijders' op het land “van deze smerige beesten te ontdoen'. Wel voegde Berisha daaraan toe dat de protesten tegen de regering vreedzaam moeten zijn. Overigens gingen gisteren de betogers heftig te keer tegen de OVSE en haar permanente vertegenwoordiger in Tirana, Daan Everts, met gescandeerde leuzen als `Everts het land uit'.

Het taalgebruik van Berisha en zijn permanente boycot van het parlement - en van het referendum - waren gisteren voor de OVSE aanleiding tot scherpe en openlijke kritiek.

Het optreden van Berisha en zijn partij, zo werd gisteren in Tirana gezegd, heeft tot “een atmosfeer van extreme polarisatie' geleid. Berisha is de bron van “desinformatie' en “ongegronde beschuldigingen', waardoor “de integriteit van de stemming over de grondwet in gevaar kwam'.

Van de onregelmatigheden waarvan Berisha melding heeft gemaakt hebben de OVSE-waarnemers niets gemerkt. De enige aanmerking die ze op het referendum hadden gold een aantal onvolledige kieslijsten. Toch kreeg het referendum het fiat van de OVSE. (Reuters, AFP)