Oude allochtonen verloren generatie; Rapport van Planbureau:

ROTTERDAM, 24 NOV. Allochtonen boven de vijftig jaar hebben in Nederland een uiterst zwakke positie en worden door de overheid als een verloren generatie behandeld.

Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag verschenen rapport Minderheden 1998. Volgens het SCP is het minderhedenbeleid voornamelijk gericht op de tweede generatie en op nieuwkomers. De oudere immigranten worden verwaarloosd. Bovendien gaat het algemene ouderenbeleid voorbij aan de specifieke problemen van allochtonen boven de vijftig jaar.

In zijn jaarlijkse rapportage opgesteld in opdracht van het kabinet, schrijft het SCP dat de eerste generatie immigranten in Nederland nauwelijks is geintegreerd. Hun financiele positie steekt schril af tegen die van de autochtone ouderen. Driekwart van de Turkse en Marokkaanse mannen tussen de 50 en 64 jaar is afhankelijk van een uitkering, tegen dertig procent van de autochtone ouderen. Bijna de helft is arbeidsongeschikt. Hun AOW-uitkering is onvolledig, omdat de Turkse en Marokkaanse mannen niet de vereiste vijftig jaar in Nederland hebben gewoond. Niet iedereen is op de hoogte van de aanvullende bijstand, waar ze recht op hebben. Meer dan de helft van de allochtone ouderen boven de 64 jaar leeft rond het sociaal minimum.

Volgens het SCP zou dit nog acceptabel zijn als het overheidsbeleid door gerichte zorg de problemen zou verlichten. “Daar is echter geen sprake van. De overheid beperkt zich tot enkele subsidies voor projecten met een korte looptijd', concludeert het SCP.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil nog niet reageren op het SCP-rapport. In de nota Kansen pakken, kansen krijgen, die minister Van Boxtel (Minderheden) vrijdag presenteert, kan een departementswoordvoerder “niet direct iets ontdekken dat betrekking heeft op ouderen.' In de laatste nota van Binnenlandse Zaken over integratiebeleid, eind vorig jaar, stond een paragraaf over allochtone ouderen: er zou samen met de Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO) onderzoek naar hun positie worden gedaan.

Volgens D. Kloostenboer, beleidsmedewerker van de NISBO, ligt de kwestie “genuanceerder' dan het SCP stelt. “Er gebeurt wel wat, maar de problemen liggen vaak op lokaal niveau.' Wel vindt hij dat de bureaucratische rompslomp moet verdwijnen. I. Akel, directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders, vindt dat de overheid “actiever duidelijk moet maken' voor welke vangnetten de ouderen in aanmerking komen.

RAPPORT: pagina 3