Ontslagen in Braziliaanse afluisterzaak

BRASILIA, 24 NOV. De Braziliaanse minister van Communicatie en twee andere hoge ambtenaren hebben gisteren hun ontslag aangeboden naar aanleiding van een afluisterschandaal dat twee weken geleden in de openbaarheid kwam.

Minister Luiz Carols Mendonca de Barros, het hoofd van de nationale ontwikkelingsbank Andre Lara Resende en onderminister voor Buitenlandse Handel Jose Roberto Mendonca de Barros, een broer van de minister, dienden gisteren hun ontslag in bij president Cardoso. Die zegt dat te hebben geaccepteerd “nadat ik ze heb gevraagd aan te blijven'.

Aanleiding voor de ontslagen zijn banden met afgeluisterde telefoongesprekken, waarop de minister de overname van een dochter van het te privatiseren telecommunicatiebedrijf Telebras bespreekt. De minister lijkt een bevriend consortium te bevoordelen. Uiteindelijk kocht het consortium een ander deel van Telebras. Tijdens een hoorzitting in de Senaat zei Mendonca de Barros vorige week dat hij het bevriende consortium alleen had gevraagd mee te bieden om de prijs van het dochterbedrijf op te drijven.

Politieke commentatoren menen dat de val van de minister gevolg is van een machtsstrijd binnen Cardoso's coalitie. De minister, een partijgenoot van Cardoso, was kandidaat voor het ministerschap van Productie, een nieuw op te richten, zeer machtig ministerie. (AP, Reuters)