Groen licht export Brits rundvlees; Strenge voorwaarden

BRUSSEL, 24 NOV. BIEFSTUK17

Het Verenigd Koninkijk mag binnen enkele maanden weer rundvlees exporteren. Dat heeft een meerderheid van de ministers van landbouw van de Europese Unie gisteren in Brussel besloten. Als gevolg van de gekke-koeienziekte (BSE) was dat sinds maart '96 verboden.

De nieuwe Duitse `groene' minister Heinz Funke stemde gisteren tijdens de raad van Europese ministers van landbouw in Brussel tegen. Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Luxemburg onthielden zich van stemming.

De Nederlandse minister Apotheker (Landbouw) wilde goedkeuring van de ontheffing onder strenge voorwaarden niet in de weg staan. Daardoor was er noch een gekwalificeerde meerderheid noch van een gekwalificeerde minderheid van stemmen, waardoor het dagelijks bestuur van de Unie, de Europese Commissie naar bevind van zaken mag handelen.

Aan het voorstel om het VK weer de gelegenheid te geven rundvlees te exporteren zoals de Commissie dat had neergelegd, is een aantal strikte voorwaarden verbonden.

Tijdens de Europese top in Florence in 1996 werd al geeist dat het VK een selectief slachtprogramma zou aanhouden. Bovendien zou er sprake moeten zijn van een sluitend systeem van identificatie en registratie van runderen.

Voorts mag er geen sprake meer van zijn dat runderen diermeel krijgen waarin slachtresten van soortgenoten zijn verwerkt. Bovendien moet er een sluitend systeem zijn voor het verwijderen van risicomaterialen, resten van het centraal zenuwstelsel van koeien.

Het besluit tot versoepeling van de restricties ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk was al eerder deze maand ingegeven door een meerderheid van het comite van veterinair deskundigen dat de Commissie adviseert.

Nu zal de Commissie eerst een groep deskundigen naar het VK sturen om te zien of er is voldaan aan de veiligheidseisen die de Commissie stelt.

Als de bevindingen positief zijn zullen begin volgend jaar de grenzen open kunnen gaan. Volgens landbouwcommissaris Fischler zijn de adviezen van de experts positief.

De Nederlandse Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren reageren “niet blij, maar ook niet treurig' op het besluit van de raad van ministers van landbouw.

Onze correspondent in Londen voegt hieraan toe:

“Dit is een goede dag voor ons, maar nog meer voor de Europese Commissie', zei de Britse minister van Landbouw, Nick Brown, gisteren in Brussel na het bekendworden van het besluit. “Want zij is fair voor ons geweest.'

Browns voorganger, Jack Cunningham die in 1997 als eerste Labour-minister de rundveecrisis in volle hevigheid van de Conservatieven erfde, zei “vooral verheugd te zijn voor de Britse rundveeboeren en de hele sector, omdat achttien maanden van voortdurend en hard onderhandelen zich nu terugbetalen.' Ook premier Blair noemde de beslissing van de Commissie “werkelijk goed nieuws voor de boeren en de hele landbouwsector'.

De boerenleider Ben Gill noemde het besluit een “kerstcadeau' voor degenen die “vaak alle hoop al hadden opgegeven.'

Algemeen wordt echter aangenomen dat herstel van de Britse exportmarkt voor rundvlees nog lang op zich zal laten wachten, omdat andere leveranciers de Britse handel hebben overgenomen en omdat het vertrouwen van de consument in Brits rundvlees nog steeds geschokt is.