Geschiedenis

Het Europese verbond van geschiedenisleraren Euro-Clio helpt de Russen nieuwe leerboeken voor hun geschiedenisonderwijs te schrijven (NRC Handelsblad, 12 november). Volgens voorzitter Joke van der Leeuw valt in Rusland nog volop missiewerk te verrichten, maar Van der Leeuw en haar collega's steken ook het nodige op van dit project. “Het was een eye-opener om te ontdekken hoezeer Letten en Polen en Russen van elkaar verschillen, en hoezeer nationaliteit ertoe doet.'

Zou Van der Leeuw tijdens haar studie wel eens een boek over Oost-Europese geschiedenis hebben ingezien?

    • Hugo Klijn