`Euroland moet een stem krijgen'

BRUSSEL, 24 NOV. De ministers van Financien van de elf euro-landen hebben gisteren opnieuw geen overeenstemming bereikt over de manier waarop het euro-gebied internationaal vertegenwoordigd moet worden.

Tijdens hun bijeenkomst gisteren in Brussel herhaalden zij dat het euro-gebied op bijeenkomsten van de G-7 en het Internationaal Monetaire Fonds met een stem moet spreken. Onduidelijk was of dat de stem van voorzitter wordt of van de permanente G-7 leden. Bovendien beantwoordden ze de vraag niet of behalve de Europese Centrale Bank (ECB) ook de Europese Commissie vertegenwoordigd moet zijn bij de G-7. De ministers van Financien zeiden gisteren ook niets te willen veranderen aan het stabiliteitspact, dat bepaalt dat de begrotingstekorten van de landen die aan de euro deelnemen niet boven de drie procent mogen uitkomen.