Docters geeft STE tanden

AMSTERDAM, 24 NOV. De Stichting Toezicht Effectenverkeer wordt met Docters van Leeuwen versterkt met een goede organisator. De laatste stap in een reorganisatie die de beurswaakhond tanden moet geven.

Verstand van effectenverkeer heeft hij niet. Wel een aandelenportefeuille. Die zal hij moeten bevriezen of helemaal afstoten. Docters van Leeuwen zegt nog helemaal niet klaar te zijn voor de functie van voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer. “Ik heb de afgelopen tijd heel veel gelezen en zal dat de komende maanden wel blijven doen.' Alsof hij zich moest verantwoorden lichtte hij gisteren zijn benoeming toe met zijn arbeidsverleden van imposante functies bij het ministerie van Financien, de Binnenlandse Veiligheidsdienst en het Openbaar Ministerie.

De STE zocht geen aandelenexpert, maar een goed jurist en een sterke manager die de toezichthouder van de beurs tanden geeft en afrekent met het imago van `papieren tijger'. De STE wilde bovendien een bestuurder die goede contacten met de overheid heeft.

Wat die laatste wens betreft, is de aanstelling van Docters opmerkelijk. Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen ging immers met ruzie weg als voorzitter van het college van procureurs-generaal. Minister Zalm (Financien) zei gisteren echter nooit te hebben getwijfeld aan de capaciteiten van Docters van Leeuwen. Hij roemde zijn organisatietalent en zei dat de STE “een zwaargewicht als Docters van Leeuwen goed kan gebruiken'.

Toch wekt het verwondering dat een persoon die leiding gaf aan een grote organisatie met ruim tweeduizend medewerkers, nu fulltime gaat werken voor een kleine stichting van hooguit tachtig werknemers. Is dit een rehabilitatie van een beschadigd topambtenaar of een degradatie? Docters sprak afgelopen weekeinde met Zalm over zijn nieuwe functie. Dat Docters kieskeurig is blijkt uit het feit dat hij twee door de regering aangeboden functies afwees.

Is hem op termijn een zwaardere functie beloofd? Bijvoorbeeld een hoge functie in een nieuwe toezichtinstelling waar de Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer en STE worden ondergebracht. Docters zei dat de omvang van een instelling hem niet zoveel zegt. “Het gaat mij meer om de complexiteit van de functie.'

De minister is ook niet van zijn standpunt afgeweken om de drie financiele toezichtinstellingen onafhankelijk van elkaar te laten opereren. “De aanstelling van Docters van Leeuwen bevestigt dit', zegt een woordvoerder van Financien. “De STE moet net zo sterk worden als de andere twee.'

Het toezicht op het effectenverkeer was tot 1997 in handen van de Vereniging voor de Effectenhandel. Bezwaar was dat de leden van die vereniging elkaar onderzochten waardoor de objectiviteit van die onderzoeken ter discussie stond. Met de fusie van de optie- en effectenbeurs en de oprichting van beursbedrijf Amsterdam Exchanges per 1997 is het controlebureau van de beurs overgeheveld naar de STE, die sindsdien ook de handelsvergunningen verstrekt. De beurstoezichthouder mocht in twee jaar tijd groeien van 22 naar 80 medewerkers. De stichting trok voornamelijk forensische accountants aan. Zij controleren bijvoorbeeld commissionairs en hoeklieden op het naleven van de beursregels en de Wet Toezicht Effectenverkeer.

Na de uitbreiding is nu het bestuur aan de beurt. Het bestuur van vijf parttime leden wordt vanaf volgend jaar uitgebreid met drie nieuwe fulltime bestuursleden. Het headhunterbureau dat Docters van Leeuwen en STE samenbracht zoekt nog twee andere nieuwe leden. Het huidige bestuur zal zitting nemen in een raad van toezicht, een klankbord voor het dagelijkse bestuur.

    • Sjouke Rijper