De Vries: 165 mln tegen werkloosheid

DEN HAAG, 24 NOV. Het kabinet trekt volgend jaar 165 miljoen gulden uit om werklozen binnen een jaar een `traject' van scholing werkervaring of arbeidsbemiddeling aan te bieden. In vijf jaar moet dit bedrag oplopen naar jaarlijks 800 miljoen gulden. Daarmee zouden 135.000 werklozen per jaar naar de arbeidsmarkt moeten worden geleid.

Dit staat in het plan `sluitende aanpak van de werkloosheid' dat minister De Vries (Sociale Zaken) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Samen met de reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid vormt de `sluitende aanpak' deze kabinetsperiode de kern van zijn beleid.

Werkzoekenden dienen binnen 12 maanden aan een zogeheten traject te worden geholpen. Arbeidsbureaus, gemeenten en commerciele organisaties zoals uitzendbureaus krijgen per `traject' een budget van tussen de vijf- en tienduizend gulden, vooral voor scholing.

Aanvankelijk stelde het kabinet volgend jaar 75 miljoen gulden beschikbaar voor de sluitende aanpak. De Vries verhoogt dit bedrag met 90 miljoen, afkomstig uit de zogenoemde eindejaarmarge van zijn ministerie, omdat het departement dit jaar minder besteedt dan eerder begroot wegens onder meer niet uitgekeerde subsidies en lagere loonkosten voor ambtenaren.

Met de sluitende aanpak hoopt De Vries fors te besparen op sociale uitkeringen, doordat werkzoekenden via een traject een baan vinden. Het kabinet meent zo jaarlijks 270 miljoen gulden uit te sparen. Het Centraal Planbureau is hier somberder over en stelt dat een besparing van 170 miljoen “realistisch' is, omdat hooguit 20.000 werklozen een baan vinden door de sluitende aanpak.

Om jaarlijks aan een bedrag van 800 miljoen gulden te komen, doet De Vries onder meer een beroep op de met bijna een miljard gulden gevulde Opleidingsfondsen van de sociale partners. Volgende week bij het najaarsoverleg worden hierover met werkgevers en werknemers afspraken gemaakt.