DAG

De apotheose viel tegen, zoals wel vaker gebeurt met apotheosen. Het debatcentrum De Balie in Amsterdam hield gisteravond het slotdebat in een serie over het Nederlandse asielbeleid onder het motto `Wie het weet mag het zeggen'. Iedereen was er in het uitpuilende centrum, en dat wilde in dit geval vooral zeggen: staatssecretaris Job Cohen van Justitie en zijn tegenstanders.

Als het maar lang genoeg duurt, versteent elk maatschappelijk debat tot een ritueel vertoon, waarbij het er niet meer om gaat wat er gezegd wordt - als het maar gezegd wordt. Dat stadium is in de asielkwestie zo langzamerhand bereikt.

Cohen vatte het zelf treffend samen: “Het is voor een deel een discussie tussen twee partijen van doven. Aan de ene kant staat De Telegraaf, aan de andere kant Trouw. Wat bij de een voorpaginanieuws is, staat bij de ander op pagina negen. Beide partijen zouden meer naar elkaars standpunt moeten luisteren.'

Tien minuten later blafte discussiegenoot Afshin Ellian, jurist: “Er zijn niet twee dove partijen, er is er maar een: de rechtse.' “Dat bedoel ik nou' zuchtte Cohen.

Vijf kwartier was er om het hele asielvraagstuk te behandelen, want er moest eerst nog een door Anil Ramdas geschreven toneelstuk over dit thema worden gespeeld. Vijf kwartier! Het is te kort om er de wereld in te verbeteren.

Cohen - tactvol, scherpzinnig licht ironisch als het moet - kon volstaan met het vriendelijk demonteren van drastische voorstellen. “Laat jaarlijks 100.000 asielzoekers toe en stem daar je beleid op af', zei Chris Keulemans, directeur van De Balie. “Ik ben bang dat het daarna gewoon doorgaat', reageerde Cohen. “Uitgangspunt moet blijven dat het om mensen gaat die in eigen land vervolgd worden.' “Een groot deel is economisch vluchteling', zei panellid Anneke van Ammelrooy, “geef degenen die we qua werk nodig hebben een visum.' Cohen: “Als iemand geen baan vindt, zal hij op een gegeven moment roepen: asiel!'

`Wie het weet mag het zeggen.' Maar niemand weet het. Luister naar Cohens tegenstanders die elkaar soms opvallend tegenspreken. Luister naar Cohen: “U vroeg me: kun je het (de immigratie) tegenhouden? Nee.'

    • Frits Abrahams