Borst doet industrie aanbod

DEN HAAG, 24 NOV. Minister Borst (Volksgezondheid) wil het de farmaceutische industrie makkelijker maken medicijnen uit te testen op de Nederlandse bevolking. Als tegenprestatie moeten de bedrijven minder `pseudo-nieuwe' geneesmiddelen op de markt brengen. Zo moet de industrie bijdragen aan het afremmen van de stijging van de medicijnkosten.

Borst kondigde dit gisteren aan bij de bespreking van de begroting voor de zorgsector door de Tweede Kamer. Zij wil binnenkort opnieuw met industrie en groothandel overleggen. Pseudo-nieuwe geneesmiddelen zijn oude medicijnen die in een nieuw jasje worden gestoken zodat ze onder patent en dus duur kunnen blijven, of medicijnen voor een aandoening waarvoor al een adequaat (en vaak goedkoper) middel voorhanden is.

Vrijwel de hele Kamer betwijfelt of Borst erin zal slagen de groei van het geneesmiddelenbudget voldoende af te remmen. Maar de minister wil het actieplan hiervoor, dat al in het regeerakkoord werd vastgelegd, voorlopig onveranderd uitvoeren. In het regeerakkoord wordt een overschrijding van het budget met 1,7 miljard gulden (tot bijna acht miljard gulden miljard gulden in 2002) voorzien. Van die extra uitgaven heeft het kabinet al eerder zeshonderd miljoen voor zijn rekening genomen. Voor vierhonderd miljoen gulden heeft Borst maatregelen genomen, onder meer door ziekenhuizen en verpleeghuizen te laten bezuinigen op hun inkoop.

De sector moet zelf zevenhonderd miljoen gulden `opbrengen' door minder aan geneesmiddelen uit te geven. Borst wil daarbij vooral de huisartsen en medisch-specialisten aanpakken omdat de kosten voornamelijk worden bepaald door hun voorschrijfgedrag. Borst wil hen binden aan `formularia' waarin artsen en apothekers afspreken welk medicijn bij welke aandoening het beste past. Op korte termijn wil de minister het gebruik van maagzuurremmers en cholestorolverlagers al aan banden leggen. Deze worden volgens haar te gemakkelijk verstrekt.

De Kamer is het met Borst eens dat de apotheker een veel belangrijker rol in de geneesmiddelenverstrekking moet krijgen, maar hij hoort daar dan geen financiele belangen meer bij te hebben.

Apothekers mogen daarom in de toekomst niet zelf meer medicijnen inkopen. Net als Borst wil de Kamer die taak overhevelen naar onder meer de zorgverzekeraars. Deze worden dan verantwoordelijk voor het bedingen van de bonussen en kortingen bij de leveranciers. Tot dusver worden deze door de apothekers geind, die ze ten dele gebruiken om de kosten van de apotheek te dekken. De apothekers krijgen een vast inkomen, zo is de bedoeling.

De Kamer leverde scherpe kritiek op de voortdurende pogingen van de industrie om huisartsen en vooral medisch-specialisten te bewegen bepaalde medicijnen te gaan gebruiken. Borst zegde de Kamer toe de reclameregels aan te zullen scherpen. Ze beloofde daarnaast in Brussel te zullen nagaan of het mogelijk is de agressieve marketing door de industrie, waarbij artsen onder meer geld of reisjes krijgen voor pseudo-onderzoek, aan banden te leggen.