Baangarantie bij busbedrijven

Alle werknemers in het openbaar vervoer behouden hun baan als een nieuwe aanbieder het vervoer in hun regio overneemt. Dat heeft minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gisteren toegezegd aan de vakbonden in het openbaar vervoer. Daarmee is voor de bonden een van de grootste knelpunten uit de weg geruimd.

Over baangaranties in het openbaar vervoer is jarenlang ruzie gevoerd tussen Jorritsma, de voorgangster van minister Netelenbos, en de vakbonden. Na een uitspraak van de rechter zegde Jorritsma toe dat voor het rijdend personeel baangaranties wettelijk zouden worden vastgelegd. Voor het kantoorpersoneel wilde zij dit echter niet doen. De komende week buigt een commissie zich over oplossingen voor mogelijke knelpunten bij de invoering van marktwerking in het openbaar vervoer. Netelenbos wil voor het einde van dit jaar de nieuwe Wet personenvervoer aan de Tweede Kamer aanbieden.

(Redactie Economie)