Van Dyck in Antwerpen

BRUSSEL, 23 NOV. Voor de grote expositie over de schilder Anton Van Dyck in het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in mei volgend jaar zijn nu al 50.000 kaartjes gereserveerd en 36.000 catalogi besteld.

De tentoonstelling is de publiekstrekker van het 'Van Dyck-jaar' dat de Scheldestad organiseert. De organisatie mikt op 200.000 tot 300.000 bezoekers. Voor de eerste maand is de capaciteit voor groepsbezoeken met gids al voor driekwart vol.

Er zijn tal van randactiviteiten georganiseerd, zoals een tiental kleinere exposities met bij voorbeeld landschapstekeningen van Van Dyck in het Rubenshuis. Van Dyck (1599-1641) was leerling van Vlaanderens beroemdste schilder Peter Paul Rubens. Hij was goed voor zo'n 1500 doeken, waaronder een portret van Willem van Oranje en Maria Stuart. In de grote tentoonstelling zullen zeker 85 schilderijen, afkomstig uit bruikleen, te zien zijn. Over een tiental doeken vonden nog onderhandelingen plaats. Tijdens het openingsweekeinde op 15 en 16 mei zal in de hele stad muziek worden gemaakt. Begin september sluit de manifestatie symbolisch af (sommige tentoonstellingen lopen nog door) met de opvoering van de barokopera La Catena d'Adona van Mazzocchi (1592-1665), een werk uit de tijd van Van Dyck.