Twaalf soorten stukken die Irak niet kwijt wil

NEW YORK, 23 NOV. Richard Butler, de voorzitter van de VN-wapencommissie UNSCOM heeft 12 categorieen documenten van Irak opgeeist. Irak wil het grootste deel daarvan niet afgeven.

Hieronder volgen de documenten die UNSCOM-chef Butler bij Irak heeft opgevraagd. De houding van Irak is cursief weergegeven en is geformuleerd door de Iraakse onderminister van Buitenlandse Zaken, Riyadh al-Qaysi.

1. Een document - op 18 juli wel vluchtig ingezien door UNSCOM-inspecteurs, maar niet afgegeven aan UNSCOM - dat handelt over de munitie die Irak in de periode 1980-1988 tijdens de eerste Golfoorlog (met Iran) heeft gebruikt. UNSCOM vermoedt dat Irak een te hoog aantal heeft opgegeven wat betreft dat deel van het in de oorlog gebruikte wapenarsenaal dat de mogelijkheid heeft met chemische of biologische wapens te worden geladen. Dit roept vragen op over wat er gebeurd is met de rest van deze wapens.

Irak heeft verklaard te overwegen 'relevante gedeelten uit het document' te onthullen in de aanwezigheid van de speciale afgezant van VN-secretaris-generaal Kofi Annan.

2. Een document van het 'Muthanna Staatsgezag', van september 1988 dat handelt over toekomstige activiteiten betreffende de ontwikkeling van chemische wapens. UNSCOM zegt dat Irak heeft beloofd het document op te sporen, maar vervolgens het bestaan ervan ontkende.

Het enige wat Irak hierover wil zeggen: Het onderwerp is eerder besproken, maar tijdens topoverleg in juli van dit jaar door UNSCOM niet meer ter sprake gebracht.

3. Documenten en opnames uit 1990 over de productie van het dodelijke zenuwgas VX. UNSCOM heeft gezegd dat Irak geen verklaring heeft voor het bezit van de grote hoeveelheden VX.

Irak repliceert dat dergelijke opnames niet bestaan. Bagdad zegt dat het niet gelukt is VX te produceren voor militair gebruik en dat alle relevante materiaal is overgedragen.

4. Het volledige logboek van brigadier Ismail over de grond-grondraketmacht en alle andere raketactiviteiten waarover hij in 1990 en 1991 het bevel voerde. Verscheidene pagina's uit het logboek, die eerder aan UNSCOM waren overhandigd, beschreven koppen van biologische raketten.

Irak zegt dat Ismail zijn logboek vernietigd heeft.

5. Een rapport uit januari 1991, door luitenant-generaal Hazzem Abdul Razzaq, bevelhebber van de grond-grondraketmacht. Het rapport werd genoemd in de memoires van Razzaq over de verhouding tussen het aantal raketten en kernkoppen op dat moment.

Irak zegt dat Razzaq passages heeft overgenomen uit bepaalde documenten en deze vervolgens heeft vernietigd. Dit stond ook in de introductie van zijn memoires.

6. Documenten van de regering en diverse departementen betreffende de oprichting in 1990 van een raket-eenheid en de bewapening met raketwerpers, kernkoppen, ondersteunende apparatuur op de grond aandrijvingsvermogen en ander materieel.

Irak zegt dat men op het punt stond deze documenten vrij te geven.

7. Het volledige logboek van 'Ingenieur Muqdam' dat handelt over de productie van raketmotoren in 1990 en 1991, waarvan elf pagina's overhandigd zijn aan UNSCOM.

Irak zegt dat de pagina's uit het logboek van Muqdam waarop de raketten te zien zijn, niet getoond kunnen worden want Muqdam heeft zijn persoonlijke dagboek vernietigd.

8. Bewijsmateriaal van de eenzijdige vernietiging van aandrijvingsvermogen van raketten in 1991, inclusief delen van een inventaris-logboek dat de vernietiging in 1991 bevestigt.

Irak zegt: “We hebben veel moeite gedaan om het betreffende materiaal te vinden, maar het lijkt erop dat de documenten vernietigd zijn samen met het andere materiaal in 1991.'

9. Documenten uit mei 1991 met een inventarisatie van beschikbare chemische en biologische wapens, raketten en hun kernkoppen, lanceerinstallaties en ander relevant uitrustingsmaterieel.

Irak zegt dat een dergelijke inventarisatie nooit is gemaakt en dat zulke documenten niet bestaan.

10. Documenten betreffende de beslissingen die in april, juni en juli 1991 zijn genomen, om verboden wapens en ander materieel te houden of te vernietigen.

Irak zegt dat vice-premier Tariq Aziz aan Butler en zijn voorganger, de Zweed Ekeus, heeft uitgelegd dat Aziz de beslissing heeft genomen om alle wapens te vernietigen en dit 'mondeling' heeft overgebracht aan de betreffende autoriteiten.

11. Een rapport over het Iraakse onderzoek naar luitenant-generaal Hussein Kamal en de handelingen die hij verrichte om het militaire potentieel te verbergen en documenten te verhullen. Deze schoonzoon van Saddam Hussein week in 1995 uit naar het buitenland en werd vermoord toen hij terugkeerde naar Irak.

Irak zegt dat er nooit een formeel onderzoek is ingesteld.

12. Notulen van de vergaderingen van het 'High-Level Committee' over de terugtrekking van verboden wapens. Butler zegt dat Irak heeft toegegeven dat de commissie in juni 1991 is opgezet.

Irak zegt dat het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, en niet UNSCOM, in het verleden verzocht heeft de notulen te krijgen. We hebben destijds gezegd dat een dergelijke commissie niet is opgericht in de technische zin van het woord. (Reuters)