Socialisten: een beleid voor lonen EU

BRUSSEL, 23 NOV. De Europese socialisten willen een harmonisering van beleid voor prijzen, lonen en belastingen in de Europese Unie.

Dit heeft de Oostenrijkse socialistische minister van Financien Edlinger, gisteravond gezegd bij de presentatie van een document over economische hervormingen dat is opgesteld door vertegenwoordigers van socialistische partijen uit alle EU-lidstaten. Het stuk met de titel De nieuwe Europese weg heeft de goedkeuring gekregen van alle tien socialistische ministers van Financien die op dit ogenblik in regeringen van EU-lidstaten zitten.

Edlinger zei dat ondanks die wens tot harmonisering de prijs en loonpolitiek een zaak blijft van de nationale lidstaten en bepaald moet worden in overleg met sociale partners. Het socialistische document bepleit een vermindering van de belastingdruk op arbeid en een zwaardere belasting voor kapitaal en energieverbruik.

De onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt in het stuk niet ter discussie gesteld. Wel willen de socialisten dat de ECB bij het streven naar stabiliteit van prijzen rekening houdt met economische groei en werkgelegenheid. Ook bepleiten zij meer openheid van de ECB, zodat EU-lidstaten en het Europees Parlement kunnen meepraten over de argumenten die de ECB ertoe brengen om een bepaalde koers te varen.

Aan de totstandkoming van het document hebben onder andere de Britse minister van Financien, Brown, en zijn Duitse collega Lafontaine meegewerkt. De Franse minister van Financien, Strauss-Kahn, heeft ook aan de besprekingen deelgenomen maar hecht volgens diplomaten weinig waarde aan het stuk. De Nederlandse minister De Vries van Sociale Zaken die namens de PvdA aan de besprekingen zou deelnemen, was gisteravond verhinderd. De socialistische ministers komen sinds twee jaar regelmatig bijeen aan de vooravond van het vaste overleg van de ministers van Financien van de EU.

Voordat de vergadering van alle EU-ministers begint is er ook nog apart overleg van de ministers van de landen die aan de euro deelnemen, de zogenaamde Euro-11.

De Oostenrijkse minister Edlinger, die gisteravond optrad als voorzitter van de bijeenkomst van de Europese Socialistische Partij, zei dat het gepresenteerde document geen richtlijn is waaraan regeringen met socialisten zich dienen te houden. Het stuk geeft alleen een gezamenlijke denkrichting aan waarmee de Europese socialisten volgend jaar de verkiezingsstrijd voor het Europees Parlement aangaan. De socialisten bepleiten een stimulering van ondernemerschap, handhaving van begrotingsdiscipline en “een noodzakelijke graad van fiscale flexibiliteit' om op een economische neergang te kunnen reageren. Ze schrijven dat overheidsinvesteringen in infrastructuur van groot belang is. De financiering zou moeten gebeuren door samenwerking van overheden en particuliere ondernemingen.

    • Ben van der Velden