Servie komt ook met vredesplan Kosovo

BELGRADO, 23 NOV. Servie heeft gisteren zijn eigen vredesplan voor Kosovo gepubliceerd. Het werd echter direct afgewezen door zowel de Albanezen als de internationale bemiddelaars.

Het plan, opgesteld door de Servische president Milan Milutinovic werd gepubliceerd in het blad Politika. Het voorziet in intern zelfbestuur voor Kosovo. Servie behoudt in het plan van Milutinovic echter een stevige greep op de provincie. Elke beslissing van het parlement van Kosovo kan door het Servische parlement in Belgrado ongedaan worden gemaakt. Elke gemeente in Kosovo krijgt een eigen politiemacht, maar die staat onder Servische supervisie; bovendien moeten de agenten worden opgeleid in Servische politiescholen. Tenslotte krijgen alle etnische gemeenschappen in Kosovo een gelijke status. Daarmee negeert de Servische president het enorme overwicht van de Albanezen - negentig procent van de bevolking.

De Albanezen wezen het plan direct van de hand. Een van hun onderhandelaars, Fehmi Agani, noemde het “absoluut onaanvaardbaar' omdat het de greep van Servie op Kosovo handhaaft en legaliseert.

Ook het team van internationale bemiddelaars in de Kosovo-crisis wees het Servische plan van de hand. EU-bemiddelaar Wolfgang Petrisch zei dat het plan van zijn Amerikaanse collega Christopher Hill uitgangspunt blijft van het onderhandelingsproces.

Hills plan voorziet in een zo goed als volledige ontmanteling van de Servische zeggenschap over Kosovo, dat intern zelfbestuur krijgt en dat in het Joegoslavische parlement - en niet in het Servische parlement - vertegenwoordigd wordt. In het plan gaat veel van de huidige Servische zeggenschap over Kosovo over op de Joegoslavische federatie. De Albanezen hebben het plan-Hill als onderhandelingsbasis geaccepteerd. De Serviers hebben het niet met zoveel woorden van de hand gewezen, maar de presentatie van het plan van Milutinovic wijst wel in de richting van een afwijzing. (Reuters, AP, AFP)