Schaatsen op de Dag des Heeren

Schaatser Rene Ruitenberg won gisteren in Veenoord de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen. De gelovige Elburger had aan dominee Durieux van de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek toestemming gevraagd om op zondag te mogen schaatsen.

Overviel Ruitenberg u met die vraag?

Dominee Durieux: “Nee hoor. Ook ik weet dat er op zondag, toch de Dag des Heeren schaatsmarathons worden gehouden. Rene is een tijd terug lid geworden van onze Evangelische Gemeente. Die is minder streng dan de oud-gereformeerde gemeente in Kampen waar hij vroeger lid van was. De kans was dus groot dat Rene aan mij zou vragen om op zondag te mogen schaatsen.'

Ruitenberg zegt vandaag in een krant dat hij op zondag alleen naar de kerk gaat en verder 'helemaal niets' doet aan het geloof.

“Dat is wat overtrokken. Rene is net als zijn broer Henri een serieuze en gelovige jongen. Hij is betrokken bij de kerk, want Rene is bijvoorbeeld ook lid van onze Bijbelkring. Hij komt bij ons voor geestelijk voedsel, en daar zijn we blij mee. De kerkgang is voor hem echter geen traditie, maar dat hoeft ook niet.'

De zondag is toch een rustdag, en geen schaatsdag?

“Dat is waar. Op zondag moet je wat gas terug nemen en je wijden aan de Heer. Dat stimuleren wij ook, maar we verplichten een gelovige tot niets. Rene heeft beloofd naar de kerk te gaan als hij daartoe de mogelijkheid heeft. Schaatsen is echter zijn werk. Dat respecteer ik, en dan respecteer ik het ook als hij op zondag een wedstrijd schaatst.'

Volgt u zijn schaatscarriere?

“Natuurlijk. Ik doe dat van afstand maar hoop uiteraard wel dat hij goed presteert. Omdat hij op zondag de kerk niet bezoekt, wil nog niet zeggen dat ik hem van binnen niet aanmoedig. Ook de andere kerkgangers hopen dat hij goed schaatst, daarvan ben ik overtuigd. Rene en zijn broer Henri zijn goede gelovigen en wij steunen hen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik tijdens een kerkdienst speciaal aandacht voor Rene heb.'