Protesten in Belgie tegen komst Kabila

BRUSSEL, 23 NOV. In Belgie wordt geprotesteerd tegen een officieel bezoek deze week, van de Congolese president Laurent-Desire Kabila. Een tiental Congolezen klom gisteren over de hekken van het koninklijk paleis in Brussel en liet er een bord achter waarop zij protest aantekenden tegen de ontvangst als staatshoofd die Kabila morgen in het paleis ten deel zal vallen. Volgens de actievoerders mag dit bezoek niet plaatshebben omdat Kabila “200.000 Tutsi's aan de Rwandese grens om het leven liet brengen' en “enkel regeert uit eigenbelang'.

Kabila begon vandaag in Italie aan zijn eerste officiele reis in Europa. Van dinsdag tot donderdag zal hij in Belgie zijn. In een kennelijk gebaar om de Belgische overheid gunstig te stemmen, voorafgaand aan het bezoek van Kabila, hebben de Congolese autoriteiten afgelopen weekeinde de laatste negentien Tutsi's die nog verbleven in de Belgische ambassade in Kinshasa naar Belgie laten vertrekken. Ze hadden in augustus hun toevlucht gezocht in de ambassade en zijn afgelopen weekeinde in Belgie aangekomen.

De Brusselse advocaat Pierre Himpler heeft vorige week namens enkele Tutsi's bij justitie een klacht ingediend tegen Kabila wegens “misdaden tegen het internationaal recht'. De klacht, die ook is gericht tegen Kabila's minister van Informatie, Didier Mumengi en zijn adviseur voor communicatie, Dominique Sakombi Inongo, is gebaseerd op publieke uitlatingen van de drie over Tutsi's, die zouden hebben geleid tot een lynchpartij onder Tutsi's in Kinshasa, eind augustus. De Franstalige afdeling van de Liga voor de Mensenrechten zou vandaag ook een klacht indienen.

De Belgische justitie is sinds 1993 bevoegd om klachten te behandelen over overtreding van de Conventies van Geneve ook als de vermeende overtreding buiten Belgie is gebeurd. Het Brussels parket moet deze week bepalen of de klacht ontvankelijk is. De kans daarop wordt zeer klein geacht. Kabila, zijn ministers en zijn adviseurs zouden volledige diplomatieke onschendbaarheid genieten.