Personalia

J. Kamminga, commissaris van de koningin in Gelderland, is zaterdag gekozen als nieuwe voorzitter van de Stichting Nederlands Comite Unicef. Hij volgt jhr.dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland op die het voorzitterschap voor de maximumtermijn van zes jaar vervulde. Kamminga was onder meer voorzitter van de VVD (1981-1986) en van de werkgeversvereniging KNOV/MKB-Nederland (1987-1996).