OP DE DEPARTEMENTEN BROEIT HET...

Tot het Binnenhof moet het rumoer nog doordringen. Daar gaat het nog over de kansen om 1,3 miljard gulden te bezuinigen op de afdracht aan de Europese Unie. Maar in de departementen eromheen is inmiddels een heel andere bezuiniging het gesprek van de dag: die op de ambtenaren. Ondernemingsraden hebben de afgelopen weken brandbrieven naar de Kamer verzonden. Vooralsnog tevergeefs. Er geloven nu eenmaal weinig niet-ambtenaren dat het zweet de overheidsdienaren tot de lippen staat.

Ondertussen wordt er steeds minder gelachen in de departementale kantines, zo heet het. Als er al tijd om te lunchen is. “Collega's worden kortaf naar elkaar. Je hoort steeds vaker: ik heb geen tijd', zegt Bert van Vliet, voorzitter van de ondernemingsraad van Binnenlandse Zaken.

“Het humeur wordt steeds slechter. Vroeger deden wij ons werk met plezier maar nu krijgen we het ene memo na het andere over onze efficiency', zegt Jos Douma, voorzitter van de Vereniging van de Dienst Buitenlandse Zaken, de belangenorganisatie van diplomaten. In die memo's wordt de vierde macht als volgt gestimuleerd: “Meedenken zal in een andere vorm beloond worden. Niet meedenken lokt onafhankelijke visitatie uit.'

Op VROM is het niet anders, weet Ron van den Ende, voorzitter van de ondernemingsraad daar. “Op de afdeling huursubsidie hebben ze het zo druk dat je een verkeerd woord hoeft te zeggen of je krijgt een knal voor je kop.'

De aanleiding voor het ambtelijk gemopper? Het regeerakkoord. PvdA, VVD en D66 hebben afgesproken dat het aantal rijksambtenaren met 5 procent moet worden verminderd. Daarbovenop wordt een jaarlijkse 'efficiencykorting' op de budgetten in mindering gebracht van 0,55 procent. De uitgaven voor externe adviseurs moeten met 15 procent worden teruggebracht. De operatie moet in totaal 2,3 miljard gulden opleveren.

    • Hans Nijenhuis