Kritiek op belastingplannen in Duitsland steeds luider

BERLIJN, 23 NOV. Niet alleen het Duitse bedrijfsleven ziet weinig heil in de belastingplannen van de regering-Schroder (SPD). In de SPD zelf beginnen de critici zich ook te roeren. Minister-president Wolfgang Clement van Noordrijn-Westfalen heeft opgeroepen tot een “radicale wijziging' van de belastingplannen. De huidige voorstellen leveren “geen enkele baan op'.

Clement heeft kanselier Gerhard Schroder een brief geschreven waarin hij de omstreden belastinghervorming van de regering hevig bekritiseert. In de brief, die twee weken oud is en vandaag in diverse bladen werd gepubliceerd, roept Clement de kanselier op de fiscale plannen ingrijpend aan te passen. De huidige voorstellen belasten het bedrijfsleven met “minstens 30 miljard mark extra', schrijft Clement, een partijgenoot van Schroder die tot de economische moderniseerders wordt gerekend.

“Als wij geen correcties aanbrengen in de voorgenomen belastingmaatregelen, moeten we rekening houden met een negatieve ontwikkeling van de economische groei en de werkgelegenheid', schrijft Clement in een brief van negen velletjes. De minister-president zelf meent dat alleen een “grote belastinghervorming' positieve effecten op de werkgelegenheid en de groei kan hebben. De tarieven voor de hoogste inkomens moeten volgens Clement drastischer dalen, van 53 tot onder de 40 procent en de laagste tarieven van 25,9 tot 15 procent. Ook meent Clement dat de vennootschapsbelasting voor bedrijven sterker moet worden verlaagd tot 30 procent.

De belastingplannen van de regering-Schroder gaan uit van een kleinere verlaging van de tarieven die wordt uitgesmeerd over vier jaar. Het toptarief daalt in het regeringsvoorstel van 53 naar 48,5 procent; het laagste tarief van 25,9 naar 19,9 procent. De vennootschapsbelasting moet volgens de regeringsplannen in 2002 van 45 procent tot 35 procent zijn verminderd. Ook is Clement niet te spreken over de milieubelasting voor het bedrijfsleven. De rood-groene regering wil de prijzen voor gas, stroom olie verhogen en de uitstoot van CO2 extra belasten.

Clement is van mening dat het bedrijfsleven ontheffing moet krijgen van de zogenaamde eco-belasting. Voor verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt is een netto lastenverlichting voor het bedrijfsleven nodig, aldus Clement, geen lastenverzwaring.

De hevige kritiek op de belastingvoorstellen door het bedrijfsleven en onafhankelijke economische experts heeft er al toe geleid, dat kanselier Schroder enkele lastenverzwaringen voor het midden- en kleinbedrijf ongedaan wil maken. Zo zullen bepaalde aftrekposten alsnog blijven bestaan. Maar volgens Clement is dat veel te weinig. Hij onderstreept in zijn brief aan Schroder dat de nieuwe regering met de belastinghervorming beoogde juist het midden- en kleinbedrijf te ontlasten.

    • Michèle de Waard