Kleine bandenbedrijven in de verdrukking

De kleine bandenservicebedrijven hebben het moeilijk. De markt voor het vervangen van auto- en motorbanden groeit de komende vijf jaar zo'n 1,5 procent per jaar. De grote serviceketens hebben de beste kans op deze markt die om schaalgrote vraagt. “Kleinere bedrijven hebben waarschijnlijk minder overlevingskansen dan grote', schrijft branchevereniging VACO over een bedrijfstakonderzoek, en adviseert de leden zich te specialiseren. Sinds 1988 groeiden de grote ketens met 200 vestigingen. De traditionele servicebedrijven namen 50 in aantal af. De bandenbranche heeft nu zo'n 1.000 vestigingen waar in totaal 10.000 mensen werken, met een omzet van 5,5 miljard gulden. (ANP)