'Engeland moet snel lid worden EMU'; Oproep van bedrijfsleven:

LONDEN, 23 NOV. Een groep van ruim honderd Britse top-ondernemers heeft de regering van premier Blair vandaag opgeroepen haast te maken met toetreding tot de Europese muntunie.

In een manifest dat vandaag wordt afgedrukt in de Financial Times schrijven de ondernemers dat het Britse economisch belang het best gediend is als het land zo snel mogelijk na het officiele begin van de EMU, op 1 januari, toetreedt en ook dat het “officiele beleid gebaseerd moet zijn op de veronderstelling dat we zullen toetreden'.

Het is voor het eerst dat zo'n grote groep invloedrijke zakenlieden de regering formeel vraagt haar afwachtende houding over de euro te laten varen. Het Verenigd Koninkrijk neemt niet deel aan de eerste EMU-ronde. Premier Blair heeft wel gezegd in principe voorstander te zijn van Britse deelname, maar pas als blijkt dat de resultaten ervan gunstig zouden uitpakken voor de Britse economie en op voorwaarde van een referendum.

Ondanks de “risico's die zijn verbonden aan elke koers die Groot-Brittannie kiest', wegen de “duidelijke nadelen van langdurige uitsluiting' niet op tegen de “duidelijke voordelen van een Brits lidmaatschap' van de EMU, aldus de ondernemers in de FT. Zij noemen de gemeenschappelijke munt een “stuwkracht voor economische stabiliteit', die lagere rentestanden oplevert, bedrijven “bevrijdt van de onzekerheden van de wisselkoersen' en die een “omzichtige belastingpolitiek' aanmoedigt. Bovendien levert deelname extra banen op, aldus het manifest.

Het pamflet wordt algemeen uitgelegd als een krachtige steunbetuiging aan de ministers Brown (Financien) en Mandelson (Handel), die steeds openlijker een snelle toetreding bepleiten. Bij de 114 ondertekenaars zitten 29 voorzitters en directeuren van FTSE 100-ondernemingen, de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven. De ondernemingen die de ondertekenaars vertegenwoordigen hebben samen 342 miljard pond (ruim een biljoen gulden) aan aandelen uitstaan.

Dat is bijna een derde van de totale marktkapitalisatie van de FTSE-100-bedrijven, zo becijfert de FT.

Onder het pamflet staan de namen van bekende en tot nu toe minder bekende euro-voorstanders. Tot de eerste groep behoort bijvoorbeeld Sir Richard Evans, voorzitter van vliegtuigbouwer British Aeropace. Tot de tweede groep horen onder meer John Robb, voorzitter van British Energy en Gerry Robinson, voorzitter van televisiegigant Granada. Het gaat zowel om puur Britse bedrijven als om bedrijven die eigendom zijn van buitenlandse ondernemingen.

    • Hans Steketee