...EN STEEDS MINDER GESLAPEN

Intussen is op verschillende departementen toch maar weer de kaasschaaf ter hand genomen. Om bij Buitenlandse Zaken te blijven, het zoeken naar besparingen levert dan maatregelen als de volgende op.

De jonge academici die hebben gereageerd op de meest recente advertentie voor een 'boeiende internationale loopbaan' hebben te horen gekregen dat hun sollicitaties voorlopig niet in behandeling worden genomen. “De geplaatste advertentie is ontplaatst', vat Douma samen.

Sollicitanten op hogere functies zullen hebben gemerkt dat als zij in beginsel zijn aangenomen, hun laatste gesprek over de datum van indiensttreding almaar wordt uitgesteld. “Dat is beleid', moet Douma tot zijn spijt bevestigen. Elke maand uitstel scheelt een maand salaris.

Directies en ambassades zijn gevraagd naast hun gebruikelijke 'jaarplannen' ook plannen in te leveren in het kader van een zogenoemde min tien/min twintig operatie: wat zou er gebeuren als u tien respectievelijk twintig procent op uw middelen worden gekort? Bij de ambassades is geinformeerd of diplomaten wat langer op hun post kunnen blijven. Een verhuizing kost tenslotte geld. De diplomaten met standplaats Den Haag is hier niet naar gevraagd: zij moeten dan namelijk vanzelf langer wachten op overplaatsing. Vervelend, want er zijn nu eenmaal weinig diplomaten die het vak hebben gekozen voor een baan in Den Haag. En dan zijn er ook de financiele gevolgen. Een diplomaat let bij de aankoop van een huis in Nederland op de mogelijkheden van verhuur en woont daardoor soms boven zijn stand (althans boven de stand die hij zich met zijn salaris kan veroorloven). Elk extra jaar in Den Haag betekent dan een extra jaar relatief hoge woonlasten.

Maar ja, dit zijn geen problemen waar kiezers van wakker liggen. En waaraan politici dus prioriteit geven. Een brief namens de gezamenlijke ondernemingsraden aan de formateurs kreeg afgelopen zomer slechts het standaardantwoord dat hij in goede orde ontvangen was. De brieven aan vaste Kamercommissies wekten evenmin reactie. Nee, de enige die er minder van slapen zijn de ambtenaren zelf. Kunnen ze weer wat werk inhalen.

    • Hans Nijenhuis