Albanezen voor 90 procent achter nieuwe grondwet

TIRANA, 23 NOV. De Albanezen hebben gisteren in een referendum ingestemd met de nieuwe grondwet. De Democratische Partij van ex-president Sali Berisha heeft de regering beschuldigd van fraude.

Volgens de nog onofficiele en onvolledige uitslag heeft negentig procent van de opgekomen kiezers de nieuwe grondwet goedgekeurd. Rond 55 procent van het electoraat kwam naar de stembus. Daarmee hebben de Albanezen in meerderheid de oproep van de Democratische Partij om het referendum te boycotten, genegeerd. De hoge opkomst is bevestigd door waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die toezicht hielden op het referendum. Zij zeiden dat de opkomst de verwachtingen had overtroffen, zeker gezien het slechte weer.

Berisha, die het zittende socialistische bewind en het huidige parlement niet erkent, had opgeroepen tot een boycot van de grondwet, die volgens hem “de natie vernietigt'. Hij beschuldigde gisteren nog voordat de stembureau's dicht gingen de regering van bedrog. Politiemannen zouden stembussen hebben gestolen en aanhangers van de regering zouden in totaal 350.000 namen van de kieslijsten hebben geschrapt, tien procent van het electoraat. De werkelijke opkomst zou niet 55, maar slechts 31 procent zijn geweest. Overigens was de opkomst niet van belang voor de vraag of de grondwet zou worden aangenomen, maar een lage opkomst zou wel zijn neergekomen op een motie van wantrouwen tegen de regering en een belangrijk politiek succes voor Berisha. Berisha bestempelde gisteren de regering als “de meest corrupte in Europa' en de constitutie als “een grondwet a la Fidel Castro'.

De regering ziet de grondwet, die de instemming had van de internationale gemeenschap, als een instrument om recht en orde te herstellen en diepgaande hervormingen door te voeren. Albanie had nog geen grondwet. In 1994, toen hij nog president was, heeft Berisha de Albanezen een ontwerp-grondwet voorgelegd, die voorzag in uitgebreide bevoegdheden voor de president.

Die werd echter verrassend afgewezen, en Albanie moest verder met een in veel opzichten aangepaste grondwet die dateerde uit 1976, toen Albanie nog een stalinistische dictatuur was. (Reuters, AFP)