Werkloze minderheden

Overheid en werkgevers moeten meer doen om ook langdurig werkloze minderheden aan werk te helpen. In de aanloop naar het najaarsoverleg op 3 december wil de FNV de overheid onder druk zetten om ook deze langdurig werklozen aan een baan te helpen. Dat zei vice-voorzitter Kitty Roozemond van de FNV gisteren in Amsterdam tijdens een bijeenkomst van de VVD. Begin dit jaar werd de wet SAMEN van kracht om de werkgelegenheid onder allochtonen te verbeteren. De FNV is bang dat langdurig werklozen daarbij gepasseerd worden door nieuwkomers.