STELLINGEN

Binden kan alleen vrijwillig.

F.M. WEERMAN, Rijksuniversiteit Groningen

De goedkoopste manier van mobiel bellen is met de fietsbel.

A.G. BECKING, VU Amsterdam

Politieke correctheid en democratie zijn conflicterende waarden.

A.B. ZUIDERWIJK, Universiteit Leiden

Er gaat veel tijd verloren tussen muis en toetsenbord.

J. MULDER, TU Delft

Een kinderhand is nooit gevuld.

M.J.ZWIERS, Rijksuniversiteit Groningen

Wie nooit het rechte pad afgedwaald is, heeft elke afslag gemist.

G.H. TURKSTRA, Universiteit Utrecht

Ik kan niet anders dan zijn die ik ben.

F.B. DE WAARD VAN DER SPEK, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een goed verhaal moet je niet laten bederven door de feiten.

M.M.E. SCHNEIDER, Universiteit Utrecht