Staten VS akkoord met tabaksplan; Kosten 400 miljard gulden

De tabaksindustrie in de Verenigde Staten heeft met 46 Amerikaanse staten een akkoord bereikt over een regeling die de producenten verplicht de komende 25 jaar 206 miljard dollar (400 miljard gulden) te betalen.

Vier staten hadden al eerder een akkoord met de sigarettenindustrie gesloten ter waarde van 40 miljard dollar.

De schikking vrijwaart de producenten van rechtsvervolging door de overheden van de staten. Het geld zal door de staten gebruikt worden om de kosten te dekken die worden gemaakt voor de behandeling van mensen die van roken ziek zijn geworden. De producenten betalen verder de komende vijf jaar 1,45 miljard dollar om anti-rookcampagnes te betalen. Bovendien dragen ze de komende tien jaar 250 miljoen dolar bij aan een stichting die jongeren het roken moet ontmoedigen.

Begin deze week was bekend geworden dat acht staten een akkoord hadden bereikt met de tabaksindustrie, waarbij alle andere staten de mogelijkheid kregen om zich aan te sluiten. Dat is, naar nu blijkt, massaal gebeurd. Het akkoord zal maandag worden ondertekend.

Niet iedereen is blij met het nieuwe tabaksakkoord tussen de industrie en de Amerikaanse staten. Critici vinden dat de industrie er te gemakkelijk afkomt. “Dit is een aanfluiting', aldus Richard Daynard hoogleraar aan Northeastern University in Boston en directeur van het Tobacco Liability Project. “De staten weten niet waar ze aan beginnen. Ze hebben zich laten inpakken. Dit zal praktisch niets doen voor de door alle partijen geuite wens om roken onder jongeren terug te dringen.' Het percentage rokers onder Amerikaanse volwassenen staat op ongeveer 25 procent. Het percentage onder jongeren boven de 14 ligt daar maar net onder. Per dag roken zesduizend Amerikaanse jongeren hun eerste sigaret.

“De gehele gezondheidssector is tegen', aldus Daynard “maar er is geen tijd meer om protesten te laten horen. Het akkoord is voorgekookt en zal maandag worden getekend.'

Met het sluiten van dit akkoord zullen de staten zich voor altijd buitenspel zetten als het gaat om vervolging van de tabaksindustrie. Antirookactivisten richten de blikken nu weer op de federale overheid. President Clinton heeft al aangekondigd volgend jaar opnieuw te willen werken aan regulering van nicotine door de Food & Drug Administration. Ook kan de overheid in Washington door hogere accijnzen rokers afschrikken. Volgens hoogleraar Daynard staat de federale overheid niets in de weg om ondanks het akkoord zelf alsnog een rechtszaak te beginnen tegen de tabaksindustrie.

    • Lucas Ligtenberg