Schone luchten

In het hoofdartikel van 13 november schrijft u onder het hoofd 'Schone luchten' over “[...] de vervuiling van de dampkring door het gebruik van fossiele brandstoffen'. Het gaat hier om het zgn. broeikaseffect en met 'vervuiling' zal dus CO2-emissie worden bedoeld. 'Vervuiling' en 'schone luchten' zijn in dit verband onjuiste termen. Aan het broeikaseffect hebben mens, dier en plant hun leven te danken. CO2 is dus een essentieel element in bioprocessen, heeft met vervuiling niets te maken. Mens en dier ademen het ook uit. Teveel CO2 zou wellicht tot opwarming van de aarde kunnen leiden, maar dat is nog niet bewezen.

Verder: welke alternatieve energiebronnen, die niet tot CO2 emissie leiden zouden ontwikkelingslanden hebben? Toch zeker geen kernenergie naar ik meen de enige reele mogelijkheid.

Ik lees de deskundige pittige, internationaal georienteerde hoofdartikelen in NRC Handelsblad altijd met veel genoegen. Onlangs schreef u daarin dat onzekere kosmische milieueffecten als boven, de plaats innamen van de verdwenen duivel. Zo is het. Des te meer betreur ik het dat het artikel van 13 november zich weinig onderscheidt van de stroom van kletspraat die in de media over milieuvraagstukken verkondigd wordt.

    • Prof.Dr. W.J. Mijs