Schiphol 2

Hoe is het mogelijk dat een verdubbeling van het aantal vluchten op Schiphol niet tot een forse verslechtering van de milieukwaliteit zou leiden? Voor de geluidshinder is dit kennelijk een gevolg van een ongehoord staaltje 'wishful thinking' op het gebied van stille vliegtuigen.

Een minder genoemd aspect is de CO2 uitstoot: vliegverkeer is nu al goed voor zo'n 10 procent van de uitstoot, en is de afgelopen 10 jaar verdubbeld (Milieubalans 1998). Een verdere groei lijkt moeilijk te rijmen met de vrome voornemens van het kabinet op dit gebied, ware het niet dat deze CO2-uitstoot eenvoudigweg niet wordt meegeteld. Emissies van Nederlandse vliegtuigen die in Nederland getankt hebben, tellen niet mee in het CO2-budget van Nederland of enig ander land. Als het klimaat zich van een dergelijke boekhoudkundige truc niets blijkt aan te trekken moet het kabinet misschien overwegen het KNMI op te dragen de meetmethoden voor temperatuur en neerslag aan te passen.

    • Olivier Klepper