Rechter onbevoegd in zaak porno Internet

De rechtbank in Utrecht heeft zich gisteren onbevoegd verklaard in een rechtszaak tegen twee Internetbedrijven. Internetaanbieder XS4ALL uit Diemen was door officier van justitie M. Hoekendijk voor de rechter gedaagd wegens het weigeren van een rechterlijk bevel tot aftappen van een klant die door de regiopolitie Utrecht van verspreiding van kinderporno werd verdacht.

XS4ALL weigerde in november 1997 gehoor te geven aan dit bevel omdat er onvoldoende wettelijke grondslag voor zou zijn. Volgens de Internetaanbieder maakt de Utrechtse politie gebruik van illegale opsporingsmethoden. Woordvoerder M. Wessling van XS4ALL verklaarde niet te willen meewerken “aan inbreuken op de privacy die onvoldoende wettelijke basis hebben'.

Tijdens dezelfde zitting moest ook de Amsterdamse Stichting De Digitale Stad voorkomen omdat zij in juni 1997 had geweigerd naam- en adresgegevens van een kinderporno-verdachte te verstrekken aan de politie in Utrecht.

Op basis van een nooit gebruikte bijzondere bepaling over staatsveiligheid en zedendelicten wilde de Utrechtse politie zonder bevel van de rechter-commissaris de persoonsgegevens van de verdachte klant opvragen. Volgens De Digitale Stad tast het verzoek van de politie de grondrechten van klanten aan omdat toetsing door de rechter-commissaris bewust achterwege is gebleven.

De rechtbank nam het verweer van beide Internetfirma's over dat alleen de Amsterdamse rechtbank bevoegd is in deze zaak, omdat daar de delicten waarvan de bedrijven worden beschuldigd, zijn gepleegd.