PvdA en VVD steunen strenger asielbeleid Cohen

De regeringsfracties PvdA en VVD reageren positief op het besluit van het kabinet om asielzoekers uit Noord-Irak en delen van Soedan en Soemalie geen verblijfsvergunning meer te geven. D66 wil de voorstellen eerst bestuderen. Volgens staatssecretaris Cohen (Justitie) zijn deze gebieden niet langer meer onveilig. Het gaat om duizenden asielzoekers. Cohen stelt ook voor om Afghanen die in buurland Pakistan verbleven, terug te sturen naar Pakistan. Zijn eigen partij, de PvdA, zet daar vraagtekens bij.