Legerdump in Eindhoven

Na de bevrijding verkochten de geallieerden niet alleen auto's en motoren maar ook allerlei andere goederen, zoals radar- en zendapparatuur vliegtuigonderdelen of een installatie voor de verlichting van een vliegveld. Eind 1946 had in Eindhoven de eerste veiling van dit soort goederen plaats

    • Koos van Zomeren