LANGE MENSEN HEBBEN GROTERE KANS OP KANKER DAN KORTE

Lange mensen bestaan uit meer lichaamscellen dan korte en iedere lichaamscel heeft tijdens zijn leven een uiterst kleine kans om te veranderen in een woekerende kankercel. Mensen die flink zijn doorgegroeid beschikken misschien ook over meer moleculaire groeibevorderaars dan kortblijvers. Die groeifactoren zorgen niet alleen voor meer lichaamslengte, maar bevorderen ook de tumorgroei. Deze beide ideeen leidden tot de hypothese dat lange mensen een groter risico hebben om kanker te krijgen.

Twee onderzoeken van Britse epidemiologen uit Bristol en Londen hebben de hypothese nu bevestigd (British Medical Journal, 14 november). Iedere 3 tot 4 millimeter meer dijbeenlengte van een kind (van 2 tot 8 jaar), verhoogt zijn kans op een niet aan roken gerelateerde kanker op volwassen leeftijd met bijna een factor twee. Bij de vergelijking van de dijbeenlengteverschillen werd gecorrigeerd voor leeftijd en romplengte. De dijbeenlengte werd als maat genomen omdat een grotere groeiactiviteit eerder tot uitdrukking komt in een pijpbeen als het dijbeen dan in de botstructuren van de romp. Voor het tweede onderzoek gebruikten de epidemiologen het beroemde gegevensbestand van de Londense gemeente-ambtenaren. Dat ontstond rond 1968 door het afnemen van vragenlijsten en doen van lichamelijk onderzoek bij 17.378 mannelijke ambtenaren. Hun lengte blijkt een voorspeller voor tumoren die niet samenhangen met roken. Roken verhoogt de kans op kanker onder deze mannen zo dramatisch dat het effect van de lengte vrijwel wegvalt als de tabaksgerelateerde kankers ook worden meegewogen. Worden deze (tabaksgerelateerde) long-, lip-, blaas-, nier-, pancreas-, en slokdarmtumoren buiten beschouwing gelaten, dan is voor de overblijvende tumoren (vooral in darm, borst, eierstok en de leukemieen) het verband met de lengte sterk. Iedere 15 centimeter meer lengte verhoogt het kankerrisico dan met een factor 1,33.

Dat lichaamsvolume een verhoogde kans op kanker geeft was al bekend, maar meestal spitsten de risico's zich toe op lichaamsomvang, niet op lengte. Dikke mensen krijgen vaker borstkanker en darm-, prostaat-, baarmoeder en eierstokkanker. Een commentator in de British Medical Journal wijst er op dat het dat dus niet alleen lichaamsomvang maar ook lichaamslengte het risico verhoogt, maar alleen in een rookvrije omgeving.

    • Wim Köhler