Kritiek EU op financien stichtingen J.N. Scholten

Ook de Europese Commissie blijkt vorig jaar een uiterst kritisch oordeel te hebben geveld over het financiele beheer bij twee hulporganisaties voor Afrika waarvan PvdA-senator J.N.Scholten voorzitter is.

In een vertrouwelijke brief met bijlagen (16 juni 1997) aan Scholten wordt zijn stichtingen AWEPA (parlementariers voor Afrika) en AEI (Afrika-Europa Instituut) verweten dat de jaarrekeningen “dubieus' zijn. Ze zouden “verborgen reserves' bevatten die onder onjuiste vlag worden geboekt, wat “in strijd met de Nederlandse wet' is, aldus de Europese Commissie. Ook meent de Commissie volgens de brief dat AWEPA/AEI “contractuele verplichtingen negeren', “inadequate interne controle' uitvoeren en een “onacceptabele overhead' hebben.

Gisteren meldde de tv-rubriek Netwerk dat toenmalig minister J.Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) in 1994 door een Nederlandse diplomaat in Maputo is gewaarschuwd voor de financiele gang van zaken bij AWEPA/AEI. Desondanks zou Pronk subsidie aan zijn partijgenoot Scholten hebben verstrekt. Twee weken geleden werd al een evaluatiestudie naar AWEPA/AEI bekend waarin de financiele verwevenheid van de twee stichtingen werd bekritiseerd. Het management heeft “gebrek aan professionaliteit', de cultuur in Scholtens stichtingen is “autocratisch' en “geheimzinnig' terwijl Scholten zelf jaarlijks 150.000 gulden aan de stichtingen overhoudt, aldus het rapport.

De PvdA-senator, tot oktober tevens voorzitter van VluchtelingenWerk, verweerde zich tegen dit rapport door te wijzen op de zogeheten audit van de Europese Commissie. Die was afgelopen voorjaar afgerond “met een voluit positieve conclusie. [...] Dan kan er geen sprake zijn van financieel wanbeheer', aldus Scholten.

De kritische audit van de Europese Commssie en de recente negatieve managamentstudie naar AWEPA/AEI hebben er de Noordse landen en Ierland - de grootste subsidienten van Scholtens stichtingen - nu zelf toe gebracht een accountantsonderzoek in te stellen .

    • Tom-Jan Meeus
    • Geert van Asbeck