Kamer krijgt informatie veiligheid waarnemers

Het kabinet zal de Tweede Kamer vertrouwelijk informeren over de veiligheidsgaranties van de Nederlandse waarnemers in Kosovo. De ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) hebben dit gisteren laten weten.

De vertrouwelijke bijeenkomst, verzorgd door bij de operatie betrokken ambtelijke en militaire deskundigen, is een extra poging van het kabinet om parlementaire steun te verwerven voor de uitzending. Die steun ontbreekt zolang de VVD geneigd is een motie te steunen van CDA en de kleine christelijke partijen, waarin deze stellen dat de veiligheid van de waarnemers “tot op heden onvoldoende gewaarborgd' is. Om die reden zou de regering “nu' niet over moeten gaan tot uitzending. Mocht de VVD voor de motie stemmen, dan zou een meerderheid in de Tweede Kamer zich tegen de uitzending van de circa vijftig waarnemers uitspreken. Van Aartsen ontraadde de motie met klem.

De vertrouwelijke informatie die het kabinet nu wil verstrekken, zal nog worden aangevuld met een debriefing van de besprekingen die Van Aartsen volgende week heeft met zijn Amerikaanse collega, Allbright. Donderdag bespraken de fractieleiders van VVD, PvdA en D66 de motie met Kok, Van Aartsen en De Grave in het Torentje. Toen bleek al dat een compromis mogelijk is.

De VVD is immers, in de woorden van de motie, weliswaar “nu' tegen uitzending maar dat kan veranderen indien over twee weken OVSE en NAVO de veiligheidsvoorzieningen precies hebben bepaald. Het kabinet hoopt dat de Kamer de stemming over de motie tot dan uitstelt.