IDFA

De auteur van het artikel Fictie of realiteit (in de krant van donderdag 19 november, pagina 46) is Mark Duursma en niet Mark van Duuren. Bovendien zijn bij het artikel De tien minuten van Marinus van der Lubbe (op dezelfde pagina) de fotobijschriften verwisseld. Bij het kadertje met de kop Subsidiestroom (pagina 47) laat het Stimuleringsfonds weten dat het jaarlijks niet 2,60 miljoen gulden subsidie aan Nederlandse documentaires geeft maar gemiddeld 8,5 a 9 miljoen. Het totale jaarbudget van het Stimuleringsfonds schommelt rond de 34 miljoen.