Gekruidenier

VORIGE WEEK schreef ik over leraren die part-time werken. Zij moeten ervan uitgaan, zo luidde mijn conclusie, dat zij, ongeacht de omvang van hun baan, een bepaalde hoeveelheid tijd kwijt zijn aan intern overleg en aan studie en scholing. Dit betekent, zo vervolgde ik, dat part-timers per definitie meer uren per week werken dan de omvang van hun betrekking suggereert. Voor hen geldt hetzelfde als voor de arts, de advocaat, de psychotherapeut en de accountant die, als zij ervoor kiezen een dag per week te werken, er ook maar een betaald krijgen. Ook al hebben zij daarnaast nog eens een dag nodig voor scholing en studie. Dat is nu eenmaal de consequentie van een beroep dat een hogere opleiding vergt.

Van deze vanzelfsprekendheid schijnt niet iedereen te zijn doordrongen. Getuige onder meer het onderzoeksrapport 'De leraar op de drempel van het millennium' van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. In de samenvatting van het rapport lezen we het volgende:

'Met betrekking tot de psychische arbeidsomstandigheden hebben we met name gekeken naar de 'werkdruk'. Leraren in het voortgezet onderwijs blijken volgens onze berekening gemiddeld zo'n 20 procent meer te werken dan ze contractueel verplicht zijn.'

Hoe ziet die 'onze berekening' eruit? Dat valt af te leiden uit onderstaande tabel.

Leraren met een volledige baan werken dus helemaal geen 20 procent extra, maar 9 procent. Zo'n 41 uur per week dus. Inclusief alles: literatuur bijhouden, vergaderen, cursussen, etc. Acht weken per jaar vrij. Niet om van ondersteboven te zijn. Het onderzoek is verricht in opdracht van een vakbond en dat is dus te merken ook.

Ik denk dat maar weinig mensen eraan twijfelen dat leraren het in het algemeen zwaar hebben, maar, en dat maakt dit onderzoek weer eens duidelijk, dat kan moeilijk verklaard worden uit het aantal uren dat ze werken. Niet het feit dat ze 44 weken per jaar 41 uur per week werken is opzienbarend, maar veeleer het feit dat ze desondanks het gevoel hebben zwaar belast te zijn.

Leraren, ben nou wijzer. Hou nou toch eens op met dat gemekker over aantal uren, daarmee maak je jezelf alleen maar belachelijk. Maak duidelijk wat je in die uren geacht wordt te doen, onder wat voor werkcondities: waar je in je werk tegenaan loopt, waar het ontbreekt aan ondersteuning en faciliteiten, enz. Daarmee kweek je meer begrip dan met dat gekruidenier van uren tellen.

    • Leo Prick